Markprøve

Zakira har på marken 1 - 2. pr og 2 første pr
-----------------------------------------------------------------------------------
Starter på stub i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg med passende afstand mellem slagene.
Farten den er høj. Stilen den er smuk med hoved ført over ryg med en langstrakt galop og halerørelse.
Zakira viser respekt for hare. Den arbejde i god kontakt med sin fører. 2.Slip
i Rødbedder i modvind, anlægger her igen et godt velanlagt søg i god kontakt. Den opnår stram stand.
Og den avancere villigt på ordre, og rejser præcist agerhøns, der er ro i opflugt og skud.
1.Præmie åbenkl.
419.Allan Bredsgaard.
--------------------------------------------------------------------------------------
Zakira Kilian V.D. Chesannehof slippes på stubmark mod vinden. Her anlægger
den for det meste et godt arealdækkende søg med god udnyttelse af vind ogterræn. Den har dog en del stop hvor den roder på jordfært. Farten er moderat,
stilen skæmmes af lav hovedføring og kort stikkende galopaktion.
Når Zakiraslår sig fri af jordfært går den med høj fart og god stil med hoved båret iryglinie og i god kontakt til fører. Er lydig og velført. Zakira opnår stand.
Avancerer villigt på ordre af to omgange og rejser parhøns. Der er ro iopflugt og skud.
2. slip på Græs mod vinden. Her anlægger Zakira et godt arealdækkende søg medgod udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj, stilen god går med hoved båret i ryglinie, stor jagtlyst i god kontakt til fører. Er lydig og velført.
1. Pr. Åbenkl.
420 Michael Sanner.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Zakira slippes i modvind på græs og kraftig vegetation ved strandkant. Anlægger et søg med gode brede udslag i konstant høj fart. Stilen er smuk 2. slip: Slippes i modvind på græs/brakmark. Anlægger et søg med gode brede udslag i høj fart, tilpasser fart efter forhold i brak. Stil smuk.3. slip: Slippes i modvind på vintersæd senere i brak. Anlægger søg i høj fart men som tilpasses i brak. Har chance til fasankok som makkerhund finder. 4. slip: Slippes i modvind på vintersæd. Anlægger et søg med gode brede udslagi konstant høj fart og smuk stil.Ingen præmie
404, Leif Ekelund Jensen
Per Madsen | Lykkegårdsvej 14.O, 6700 Esbjerg - DK | Tlf.: +45 23 27 71 90 | jp.madsen@hotmail.dk